top of page

דינה כהן-אורדינה כהן-אור, פסיכותרפיסטית ומרצה בתחום הביבליותרפיה story-telling therapy ושילוב האומנויות בטיפול ובחינוך בשלוחת לסלי ישראל, מכללות לווינסקי, בית ברל, מכללת בית וגן וליפשיץ. דוקטורנטית באוניברסיטת בר אילן בביבליותרפיה וספרות משווה. פיתחה מודלים בתחום והציגה בכנסים בינלאומיים ובכנס קיסריה השלישי והרביעי.

 

מפגש ארוך שנים קיים בין דינה כהן-אור ליואב פישר. ראשיתו בשבע שנות השתתפות בקבוצת הלימוד של 'גישת שטרן' אצל רחל שמיר בשנים 1995-2002. מאז שנים אלה, כל אחד מהם פיתח בדרכו את גישת שטרן הראשונית, טיפל ולימד אותה במסגרות שונות. בשלוש השנים האחרונות נרקם ביניהם שיתוף פעולה מחודש, אשר מבנה את 'פסיכותרפית הצבע' בגרסתה הנוכחית. המפגש מאפשר שיח מרתק ועיבוי בין עולמות התוכן הפסיכולוגיים והאמנותיים המייחדים את פסיכותרפית הצבע. . 

דינה דינה ויואב משתפים פעולה בכתיבה ובהצגה של הגישה בכנסים.

יחדיו קיימו סדנאות בכנס קיסריה השלישי של  ART AS THERAPY בשנת 2012 ובכנס קיסריה הרביעי בשנת 2013.    

Kommentare


bottom of page