top of page
להוציא רוח מן החומר - נונה אורבך

נונה אורבך, אמנית ומטפלת באמנות, כותבת סידרת הספרים "רוח החומר" (בצותא עם לילך גלקין), במסה המתעמקת בשאלת מהותם של החומרים וזיקתם לאספקטים גופניים-נפשיים. בכתיבתה המרתקת היא מקבילה את תהליך הטיפול באמנות לעץ שבו השורש, הגזע והענפים מסמלים שלושה מצבים של חומר ומצבי הוויה של היוצר. הכותבת מבקשת לעורר חקר ומודעות רבה יותר למקומם ומהותם של החומרים בשדה הטיפול.

לגירסה בעברית:     http://nonaorbach.com/masa.pdf

לגירסה באנגלית:    http://www.nonaorbach.com/NonaOrbach_on_materials_in_art.pdf

 

bottom of page