top of page
היסטוריה

יסודותיה של פסיכותרפית הצבע הונחו בשנות ה- 70' של המאה הקודמת, על-ידי ד"ר ג'ורג' שטרן, פסיכואנליטיקאי ונאורולוג ילדים. הגישה שייסד הושתתה בעיקרה על יסודות של תאוריות פסיכולוגיות התפתחותיות, על הבנה ויישום של תהליכים תפיסתיים, על יסודות פסיכולוגית הגשטלט, ועל תאוריות אקזיסטנציאליסטיות.
 
היות שהחשיב את התהליך הטיפולי סוג של למידה, ראה שטרן בגישתו תשתית מתאימה לעבודה חינוכית מעצבת אישיות ומניעתית בבתי הספר ובגני הילדים. ואמנם, ראשית ההתנסויות בגישתו היו בילדי קיבוצים. כמו-כן לימד את גישתו באוניברסיטת בר-אילן ובסמינר 'אורנים'.
הדגשים שנתן שטרן בתפיסתו הינם על חיבור לכוחות האגו של המטופל, ויצירת תהליך השינוי דרך הביטוי, אשר מתאפשר באמצעות עבודה בלתי-מילולית עם צבעים וחומרים. שטרן הסית את המוקד המקובל בגישות טיפול רווחות אחרות, מהתמקדות ותובנה של תכני עולמו הפנימי של המטופל, לשאלה: "איך הוא מתנהל?".
 
שטרן נטל למעשה את היסוד עליו מושתת מבחן ה'רורשאך', אשר מניח כי תהליכי התפיסה והחשיבה פועלים באופן שונה עם חשיפתו של הנבדק לגירויים מעוררי רגש, והסב אותו ממהלך אבחנתי בודק, להתערבות מטפלת. ההבנה שביסוד מבחן הרורשאך, כי התייחסות ותגובה למרכיבים צורניים בגירוי משקפת בעיקרה שימוש בתהליכים חשיבתיים, וכי התייחסות למימדים של צבע נקשרת להתנהלות רגשית, אומצה על-ידי שטרן לצרכים של התערבות טיפולית, היוצרת שינוי פסיכולוגי.

image_edited.jpg
ד"ר  ג'ורג' שטרן
image_edited.jpg
ויטקה קובנר ז"ל

ממשיכותיו של ד"ר שטרן, ויטקה קובנר ז"ל, אשר היתה תלמידתו, ורחל שמיר תלמידתה של ויטקה, העמיקו ופיתחו עוד את משנתו והפיצו אותה לתלמידיהן. בנוסף להן, קבוצה גדולה של מטפלים שלמדו אצל   ד"ר שטרן העמיקו בגישה וטיפלו בהתאם לעקרונותיה במאות רבות  של ילדים, בעיקר בקיבוצים.                                                                     

 

במהלך השנים, הרחיב יואב פישר את יסודותיה המקוריים של גישת שטרן ושל ויטקה ז"ל ורחל שמיר, לכיוון הדגשת הזיקה והחיבורים בין גישה זו לבין גישות טיפול פסיכודינאמיות רווחות. מתוך נסיונו, הרחיב את הגישור בין ההתמקדות בתוכן ובדינאמיקת היחסים של מטפל-מטופל, לבין גישה ייחודית זו, המתמקדת בתהליך וביצירה המשותפת. 

במפגשים שונים לאורך שנים, נרקם שיתוף פעולה בין יואב פישר לדינה כהן-אור. זהו מפגש מחודש  בין שני תלמידיה של רחל שמיר, שהיו שותפים במשך 7 שנים בקבוצת הלמידה

דינה כהן-אור, פסיכותרפיסטית ומרצה בתחום הביבליותרפיה,   story-telling therapy ושילוב האומנויות בטיפול ובחינוך בשלוחת לסלי ישראל, מכללות לווינסקי, בית ברל, מכללת בית וגן וליפשיץ. דוקטורנטית באוניברסיטת בר אילן בביבליותרפיה וספרות משווה. פיתחה מודלים בתחום והציגה בכנסים בינלאומיים ובכנס קיסריה השלישי והרביעי. 


    

מפגש ארוך שנים קיים בין דינה כהן-אור ליואב פישר. ראשיתו בשבע שנות השתתפות בקבוצת הלימוד של 'גישת שטרן' אצל רחל שמיר בשנים 1995-2002. מאז שנים אלה, כל אחד מהם פיתח בדרכו את גישת שטרן הראשונית, טיפל ולימד אותה במסגרות שונות. בשלוש השנים האחרונות נרקם ביניהם שיתוף פעולה מחודש, אשר מבנה את 'פסיכותרפית הצבע' בגירסתה הנוכחית. המפגש מאפשר שיח מרתק ועיבוי בין עולמות התוכן הפסיכולוגיים והאמונתיים המייחדים את פסיכותרפית הצבע.                                                                

דינה ויואב משתפים פעולה בכתיבה ובהצגה של הגישה בכנסים. יחדיו הינחו סדנאות בכנס קיסריה השלישי של ART AS THERAPY בשנת 2012, בכנס קיסריה הרביעי בשנת 2013 ובכנס קיסריה הבינלאומי בשנת 2016.

image_edited.jpg
דינה כהן -אור
bottom of page