top of page

רגשות ורצייה- ארווין יאלום

מתוך פסיכותרפיה אקזיסטנציאלית, ארווין יאלום, בהוצאת כנרת, זמורה-ביתן דביר, עמ' 257


"המודעות לרגשות והבעתם עוזרת בשני דברים: בקידום היחסים הבין-אישיים ובקידום היכולת לרצות ולייחל". 

"כשעוזרים לאדם להרגיש, היכולת שלו לייחל משתפרת מיד. אם משאלותיו אינן מבוססות על רגשות אלא על דיון רציונלי או על תכתיבים מוסריים, הרי שכבר אין מדובר במשאלות אלא בדברים שהוא צריך או חייב לעשות, ולמעשה הוא אינו מצליח באמת ובתמים לתקשר עם העצמי האמיתי שלו".
Comments


bottom of page