top of page

קרל גוסטב יונג- ארבעת התקפודים

ארבעת התפקודים המייחדים אנשים:

תחושה (sensation) ; חשיבה (thinking) ; הרגשה (feeling) ואינטואיציה (intuition)

      Under sensation I include all perceptions by means of the sense organs; by thinking, I mean the function of intellectual cognition and the forming of logical conclusions; feeling is a function of subjective evaluation; intuition I take as perception by way of the uncons cious, or perception of unconscious events 

( psycholoical types, 1971-1921, p. 518)                                                                                                                 

כל אינדבידואל צועד בנתיב התפתחות יחידני ומיוחד לו, בדרך ל"גיבוש האינדבידואציה". שימוש ב'תחושה' משמעו הסתמכות על המידע שנקלט באמצעות החושים השונים - חוש הראייה, המישוש, השמיעה, המגע וכיו"ב. תפקוד חשיבתי מסתמך על הקוגניציה והלוגיקה. ב'הרגשה' מדובר בהמשגה והערכה שנותן האדם למידע הנקלט מהחושים ומהאינטואיציה. התחושה והאינטואיציה מספקות להרגשה ולחשיבה אינפורמציה הנדרשת להן לשם עיבוד המידע.תגובות


bottom of page