top of page

ערב עיון- מתמטיקה כדרך טיפול

ישום ייחודי בגישת פסיכותרפית הצבע. הרצאה והצגת מקרה בהנחיית יהודית בירין ו"חברי פרויקט לב" לטיפול במתמטיקה במערכת החינוך - חן בר וברק סובר. טיפול במתמטיקה מהווה אחד מערוצי הטיפול שפותחו ע"י ד"ר שטרן ותלמידיו, בנוסף לערוץ הטיפול בצבע. הגישה התפתחה ל"פסיכותרפית הצבע" (color psychotherapy) בתצורתה כיום. בערב זה הוצגו דרכי התערבות בגישה, באמצעות הצגת מקרה טיפול בילד בספקטרום האוטיסטי. הילד הוא תלמיד כיתה רגילה אשר טופל במשך כשלוש שנים על-ידי חברי צוות המתנדבים בבית הספר בו הוא לומד.Comments


bottom of page