top of page

סליים כחומר נפשי

סליים כחומר נפשי: ערכו הפסיכותרפויטי בראי מושגיה של פסיכותרפית הצבע

מאמר מאת יואב פישר הבוחן את תופעת הסליים דרך גישת פסיכותרפית הצבע.

לקריאה באתר פסיכולוגיה עברית לחצ/י כאן
Comments


bottom of page