top of page

יצירתיות- דונלד וויניקוט

"כדי להיות יצירתי צריך האדם להרגיש שהוא קיים, לא כתחושה מודעת, אלא כבסיס שממנו הוא פועל. יצירתיות, על-כן, היא העשייה הנובעת מן הקיום. היא מרמזת על כך שמי שקיים, חי. גם אם הדחף אינו פעיל, כל אימת שיש מקום למלה "לעשות", יש מקום ליצירתיות".


"חיים של יצירתיות"- דונלד ויניקוט ("הכל מתחיל בבית", עמ' 34)Comments


bottom of page