top of page

החוייה הפנומנולוגית של הצבע- Robert Swainבמשך יותר מארבעה עשורים, רוברט סוויין הצייר האמריקאי משתמש בציור כדי לבחון צבע כחוויה פנומנולוגית. סווין מגיש אימון מרתק ומתיש לקולטני הצבע של הצופים."צבע," אומר סוויין, "הוא צורה של אנרגיה שמעוררת את התהליכים התפיסתיים שלנו המהווה סייע בהעברת רגשות." צופים בעבודותיו של סווין חווים את הצבע כתהליך תפיסתי פעיל, ארוע המתרחש בזמן אמיתי. כמו תבניות בדיקה בשלל צבעים המשמשות לכיול מקרנים ומדפסות, ציוריו של סוויין מאפסים ומחיים מחדש את העיניים והגוף, עיניים, וגוף אדם. כאשר מביטים בציורים מזוויות ובתנוחות שונות, מתמוססים הריבועים זה אל תוך זה, ו"בוגדים" בגבולות הקשוחים שלהם, ומתעקמים אל הקירות. 

Comments


bottom of page